HAKKIMIZDA

İstanbul merkezli Yürük Hukuk & Danışmanlık olarak; sizlere pratik, yaratıcı ve sonuç odaklı hukuki hizmetler sunuyoruz.

 

Çeşitli uyuşmazlık çözümlerinizi ve hukuki risklerinizi yönetirken, açık ve anlaşılır hukuki destek sağlayarak bilinçli ve faydalı kararlar vermeniz için size yardımcı olmaktayız.

 

Türkiye’deki ve dünyanın pek çok ülkesindeki yerel avukatlık bürolarıyla uzun yıllara dayanan işbirliği ilişkimiz ve erişim ağımız sayesinde, dünyanın her yerinde kaliteli hukuki hizmet almanızı sağlamaktayız.

 

Geniş bir hizmet yelpazesinde sunduğumuz hukuki destek konularından odaklandığımız bazı temel alanları web sitemizde ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
 

Kadriye Yürük Yılmaz

Avukat, Arabulucu
logo-tr.png

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2007 yılında tamamlayan Kadriye Yürük Yılmaz, Uluslararası Ticaret İlişkileri ve Ticaret Hukuku alanında seçtiği yüksek lisans programını da Manchester Üniversitesi’nde tamamlayarak 2010 yılında İstanbul’a dönmüştür. Ardından, yaklaşık on yıllık süre boyunca, Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından birinde Deniz ve Taşımacılık Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve İş Hukuku alanlarında hukuk danışmanlığı yapmış, uyuşmazlık ve dava çözümü ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (Ulusal ve Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk) alanlarında deneyim kazanmıştır.

 

2020 yılında kurmuş olduğu Yürük Hukuk & Danışmanlık bürosu ile müvekkillerine, Türkiye ve yurtdışındaki menfaatlerini etkileyen çeşitli hukuki konularda uzman danışmanlık avukatlık ve arabuluculuk desteği sağlamaktadır.

 

Yakın dönemde özellikle, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında uyum süreci projeleri yönetmekte, aktif olarak tahkim ve arabuluculuk faaliyetlerini de sürdürmektedir.

 
 

ÇALIŞMA ALANLARI

ARABULUCUK HİZMETLERİ​

Barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk faaliyetlerimizde her iki tarafın da tatmin olacağı çözümler hedefliyoruz.

 

Arabuluculuk süreçlerinizi en etkin şekilde taraflar arasındaki eşitliği gözeterek yönetmekteyiz.

 

En önemli rolümüz, tarafların soruna ve çözüme odaklanmasını sağlayarak, onların kendi çözümlerini bulmasına yardım etmektir.

Bu doğrultuda, işçi-işveren, maddi-manevi tazminat, zarar tazmini, kira, borç-alacak ilişkisi, sözleşmesel ilişkiler ve daha birçok alanda ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermeye devam ediyoruz.
 

DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için arabuluculuk dâhil tüm etkin çözümleri sunmayı ve uyuşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi hedefliyoruz.

Dostane yollarla çözülemeyen anlaşmazlıklar içinse her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibiyiz.

 

Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tenfizi olmak üzere çalışma alanlarımızda yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekteyiz.
 

DENİZ VE TAŞIMACILIK

Deniz Ticareti Hukuku, iki taraf arasındaki mal alışverişinin deniz yolu ile gerçekleştirildiği hallerde uygulanan hukuk dalıdır. Taşıma Hukuku ise kişi veya eşyaların deniz dışında kara, hava veya demiryolu ile taşındığı hallerde söz konusu olmaktadır. 

 

Bu alanlarda edindiğimiz tecrübe ile, müvekkillerimizin navlun ve gemi kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin tadili ve feshi işlemlerinde temsil, sözleşme ihlali hallerinde ihlalin sonlandırılması ve doğacak zararların karşılanması üzere karşı taraf ile müzakerelere katılma, arabuluculuk kurumuna başvurma, varsa sözleşmedeki tahkim şartının uygulanmasını sağlama, mahkemelerde dava açma, suç duyurusunda bulunma ve seferden men kararlarının yetkili kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi işlemlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunun yanı sıra hukuk bürosu olarak deniz ticaret ve taşıma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi için arabuluculuk merkezleri ile tahkim kurullarına başvurular, prosedürlerin işletilmesi, yargılama sırasında veya öncesinde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hapis hakkı kullanılması, seferden men gibi işlemlerin takibi; yargılama sonunda alınan nihai kararların uygulanması üzerine cebri icraya müracaat etme ve aleyhte verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurma konuları ile ilgili olarak da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Tüm bu konuların yanı sıra gemiler ve yatlar için deniz kazaları söz konusu olabilmektedir. Bu kazalar sonucunda gemi ya da yatların batması, kayıp sayılmasının yanı sıra fiziksel veya maddi kayıplar da oluşabilmektedir. Hukuk büromuzda, deniz kazası sonucu oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davalarında ve idari para cezalarına itiraz işlemlerinde temsil, deniz kazası sonucunda doğacak zararların tazmini için dava açma, şartları oluştuğu takdirde suç duyurusunda bulunma, sigorta şirketlerine başvurma ve üçüncü şahıslara rücu işlemlerinde dava yoluyla avukatlık ve hukuki danışmanlık ile müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.
 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri haklar; kişilerin bilgi ve emek ile oluşturdukları eserler üzerinde sahip oldukları haklardır. Bu eserler bilim, edebiyat eserleri, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarda verilen eserlerdir. Sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler ve tasarımlar üzerinde sahip olunan haklar ise sınai hakları oluşturur. Hem fikri mülkiyet hem de sınai mülkiyet; kurulması, tescili ve korunması aşamalarında hukuki danışmanlığa ve bu alanda kaliteli hizmet veren bir hukuk bürosuna ihtiyaç duyabilmektedir.
 

Bu alanların tümünde, müvekkillerimize, başta marka, patent, faydalı model, tasarım, lisans ve telif hakları konuları olmak üzere fikri ve sınai haklar hukukunun tüm konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu haklara ilişkin olarak tescil öncesi araştırma, tescil başvurularına dair işlemlerin yürütülmesi ve lisanslandırılması konularında derin bir araştırma ile müvekkillerimize en uygun yol haritasını sunmaktayız.
 

Fikri ve sınai haklara ilişkin kullanımların devri, sınırlandırılması, yenilenmesi, teminata konu edilmesi, güvenliklerinin sağlanması gibi haller söz konusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde müvekkillerimizin lehine olacak şekilde en doğru ve en hızlı hukuki çözümleri üretmekteyiz. Fikri ve sınai hakların ihlalleri söz konusu olduğunda ise ihlalin giderilmesi ve müvekkillerimizin hak kayıplarının önlenmesi için arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yolları ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sendikalar Hukuku; iş, işçi, işveren, sosyal güvenlik ve sendika gibi konuları ele alan, bunlar arasındaki hukuki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda  ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar için çözüm yolları düzenleyen hukuk dalıdır. İş ve Sendikalar Hukuku; günümüzde yalnızca işçiyi değil işvereni de korumaktadır. Bu sebeple başta iş sözleşmeleri olmak üzere istihdam ile ilgili tüm konuların mutlaka mevzuat, teamüller ve her iki tarafın temel hak ve menfaatleri gözetilerek incelenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, değişen mevzuat, gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni sektörler ve uygulamaya dair tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Hukuk bürosu olarak iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin revize edilmesi, mevzuata uygun insan kaynakları protokolü oluşturulması, iş güvenliği ile ilgili denetimlerde hazır bulunma, iş kazalarından kaynaklanan idari, cezai ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, fesih ve çıkış bildirimlerinin yapılması, işçilik alacakları, tazminatlar ve hizmet tespiti davaları gibi konulara ilişkin hukuki süreçlerde de müvekkillerimize destek sağlamaktayız.
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE DANIŞMANLIK

Dijitalleşen ve internetin yaygınlaşması ile mesafelerin yok olduğu dünyada “veri” günümüzün en değerli kavramı haline gelmiş olup, bu değer her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda da kişisel verilerin korunması ve işlenmesinin belirli düzenlemelere tabi hale getirilerek gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. 
 

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uyumlu hale gelmeleri adına, müvekkillerimizi, kanun kapsamında yükümlü oldukları hususlara dair bilgilendirmekte, bu yükümlülükleri tespit ve analiz etmekte ve bu kapsamında müvekkillerimize bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri sağlamaktayız. 
 

Kişisel veri envanterinin çıkarılması, proje yönetimi, VERBİS sistemine kayıt süreçlerinin yönetilmesi, uyum danışmanlığı ve proje yönetimi alanları dâhil olmak üzere kanuna uyum kapsamında gerekli her türlü konuda destek sağlamaktayız.
Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili soruşturmalarda, hukuk ve ceza davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, bu konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, çeşitli hukuk dallarını kapsayan bir yapıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku olmak üzere hukukun hemen hemen bütün dallarında aykırılık hallerinde hukuka aykırı davranan kişinin sorumluluğu doğmakta ve bu sorumluluk cezai yollarla veya maddi ve manevi tazminat ile giderilmektedir. Sorumluluk ve tazminat hukukunun zamanaşımı ve hak düşürücü süresi içermesi nedeniyle bu alanda çalışan hukuk bürosunun çalışmalarını titizlikle yürütmesi gerekmektedir.

 

Tüm bu alanlarda, başta trafik kazaları, sözleşmeler, haksız fiiller, iş kazaları, ceza hukuku ve hekim hataları olmak üzere tüm hukuk disiplinlerinden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ve destekten yoksun kalma, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti ile herhangi bir hukuk dalına ilişkin olarak ileride doğabilecek olan sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır. Hukukun neredeyse her dalını kapsayan sözleşmeler hukuku özellikle Ticaret Hukuku, Deniz ve Taşımacılık Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına ve kamu düzenine aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. Bu durum, kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında sözleşmelerin ortaya çıkmasına ve Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.
 

Bu alanda edindiğimiz tecrübeler ile,  ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; franchising (bayilik) veya sponsorluk gibi kanunlarda düzenlenmeyen sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca,  multi-taşıma sözleşmeleri, fikri eser sözleşmeleri veya hastane kabul sözleşmesi gibi karma işlemlerde de şekil ve esasa ilişkin şartların tespiti ve düzenlenmesi için müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.Kira sözleşmeleri gibi, sözleşme gereği bildirim ve ihtar içeren işlemler ile sözleşmeyi sonlandırma maksatlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi için de hizmet vermekteyiz. Sözleşme ihlali hallerinde ise ifaya zorlama, dönme, fesih, tazminat, bedel veya eşya iadesi ve cezai şartın uygulanması taleplerini sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurarak çözmekte ve bu yönde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

 

TİCARET HUKUKU

Ticari hayat serilik ve sürekliliğe ihtiyaç duyan, değişken bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticari hayata ilişkin olarak yapılacak hukuki iş ve işlemlerin doğruluğu kadar hızlılığı da önem arz etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan konulardan biri de ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de uluslararası alanda ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin kaldırılması ve azami ölçüde güvenin sağlanması aşamasında ticari sözleşmeler önemli bir rol oynamaktadır.
 

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret hızla yaygınlaşmıştır. E-ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik araçlar ve internet üzerinden yürütüldüğü zamanlarda söz konusu olmaktadır. Bu alan her ne kadar yaygınlaşmakta olsa da henüz ülkemiz açısından yeni bir alan olduğundan, bu alanda ilerlemek isteyen tacirlerin doğru hukuk bürosu ile çalışarak etkili bir hukuki danışmanlık alması gerektiğini düşünmekteyiz.
 

Ticaret Hukuku alanında, ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sona erdirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, ticari görüşmeler ve uzlaşma, franchising (bayilik) sözleşmeleri, yatırım teşvikleri, yabancı sermaye transferi, şirket kuruluşlarına ilişkin resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi, e- ticaret gibi konularda kişisel, ulusal ve uluslararası müvekkillerimize; Türkiye ve Serbest Bölgeler nezdinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

 

YABANCILAR HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve hukukumuzda “yabancı” olarak nitelendirilen kişilerin hakları gerek kanunlarla gerekse uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştır. Yabancılar için “geri gönderme yasağı” büyük bir önem arz etmektedir. Bir yabancının, sınır dışı edilerek ülkesine gönderilmesi halinde hayatının ya da özgürlüğünün tehdit altında olacağı durumlarda geri gönderme yasağı gündeme gelebilir.

 

Türkiye’de yaşayan, çalışan ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan yabancıların, ülkemizde gerek kişisel gerekse ticari faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri ve sınır dışı edilme ihtimalini ortadan kaldırabilmeleri adına yabancılar hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık almaları gerektiği takdirde, alanında uzman ve global gelişmeleri takip eden bir hukuk bürosu ile birlikte çalışmaları gerekmektedir.

 

Bu alanlarda, müvekkillerimize yabancıların Türkiye’ye girişi, ikamet veya çalışma izni gibi izinler alması, taşınmaz mal edinmesi, uluslararası korunması, cezai sorumlulukları gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.